Главни мени

Обавештење о упису првака

У први разред уписују се деца рођена од 01.03.2015. до 28.02.2016. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 31.08.2016. Провера спремности за полазак у школу ове деце обавиће се до августа 2022. године код психолога школе.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе. 

Упис у први разред школске 2022/23. године обављаће се електронским путем, преко портала еУправа. Апликација за електронско заказивање термина биће доступна родитељима у периоду од 21.3. до 31.5.2022. године. 

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2022. године. Истог дана ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе документе у папирном облику, осим личне карте, уз информацију о јединственом матичном броју детета. Потврде о обављеном обавезном предшколском програму прибављају се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу.

Уколико родитељ нема могућности да искаже интересовање за упис детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од секретара школе на телефон 063452684 сваким радним даном од 11h до 13h.

Упис у боравак

У продужени боравак се могу уписати ученици првог разреда до попуне два одељења.

Подношење докумената за упис у боравак обавиће се 20. маја 2022. од 8 h. Списак деце примљене у боравак објавиће се на улазним вратима школе 27. маја 2022. 

Потребна документа су потврде о запослењу оба родитеља који заједнички врше родитељско право, односно само једног родитеља који самостално врши родитељско право уз подношење доказа (фотокопија пресуде о разводу брака или документа из кога се види да родитељ самостално врши родитељско право).

Потврде о запослењу не смеју бити старије од 01.02.2022. године.

Приликом предаје потврда потребно је да то учини један од родитеља лично, али то може да учини само за своје дете.

У боравак ће бити уписани само ученици са потпуном документацијом

Упис у продужени боравак вршиће се по наведеним критеријумима и редоследу пријављивања до попуне две групе.

Изузетно, према члану 60. Статута школе, предност при упису у продужени боравак могу остварити деца, односно ученици чији се родитељ/дзз сам стара о детету због тога што је други родитељ преминуо, или је непознат, односно лишен родитељског права судском одлуком. Документа која се том приликом предају су извод из матичне књиге умрлих или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим, извод из матичне књиге рођених за дете када родитељ није познат, односно судска одлука којом је други родитељ лишен родитељског праваПредност при упису оствариће само она деца, односно ученици чији родитељи/дзз првог дана одређеног за пријем документације за упис у продужени боравак предају уредну документацију којом доказују својство из претходног става.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИПАДНОСТ ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

УЛИЦЕ: АЉЕХИНОВА, АНЕ АХМАТОВЕ, АНТОНА АШКЕРЦА, АРХИМАНДРИТА ГЕРАСИМА ЗЕЛИЋА, БИТОЉСКА, БОРОВА, БРЕЗА, БРЕХТОВА, ВАСИЛИЈА ИВАНОВИЋА, ВЕНЧАЧКА, ВИНОГРАДИ, ВИНОГРАДСКИ ВЕНАЦ, ВЛАДИМИРА ДУЈИЋА, ЕМИЛА ЗОЛЕ, ЖИТОМИСЛИЋКА, ЈАБЛАНИЧКА, ЈАСЕНОВА, КАДИЊАЧКА, КЕДРОВА, КЕСТЕНОВА, КОПАОНИЧКА, КОСМАЈСКА, КОТОРСКА, ЛИПА, ЛИПАР, ЉУБИЊСКА, ЉУБИЦЕ ИВОШЕВИЋ-ДИМИТРОВ, МОЈКОВАЧКА, ОМОРИКА, ПАРТИЗАНСКЕ ВОДЕ, ПЕТЕФИЈЕВА, ПЛАТАНА, ПРИШТИНСКА, САНЏАЧКА, СЛОБОДАНА АЛИГРУДИЋА, СЛОБОДАНА ПЕРОВИЋА, СОЛУНСКИХ БОРАЦА, СТАНИСЛАВСКОГ, СТОЈАНА МАТИЋА, ЦЕРОВА, ЦЕРСКИ ВЕНАЦ, ЦРВЕНИХ ХРАСТОВА.

Родитељи ће се на дан тестирања изјашњавати о изборном предмету – верска настава или грађанско васпитање.

Бројач посета

1588803

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30