Главни мени

Лична карта школе

 UNskolalogo

  ЧУКАРИЦА 

општина

           ОШ"Уједињене нације"

  име и презиме

 1985. год.

      година рођења

 7094809

 матични број

 6015647357

   регистарски број

    Церак- Борова 8

       пребивалиште и адреса

                 ТРАЈНО        

                                       рок важења

  

ОШ ,,Уједињене нације” налази се у насељу Церак Виногради у Београду, Борова бр. 8. Почела је са радом 1985. године.

Зграда школе је модерно архитектонско здање  са 14 учионица, 18 кабинета, мултимедијалним учионицом, библиотеком, свечаном салом, фискултурном салом са трибинама, спортским теренима за кошарку, рукомет, фудбал и одбојку и две учионице продуженог боравка.

Школско двориште које се простире на око 2 хектара, чине добро осмишљене и лепо уређене зелене површине. У последњих неколико година засађено је око две стотине нових садница, а на површинама испред учионица засађено је цвеће.

У овој школској години, школу похађа 1462 ученика, распоређених у 54 одељења. Рад у школи се сваке године одвија у две смене, преподневној од 8.00 до 13.10 и поподневној од 14.00 до 19.10 и то тако да су у једној смени ученици од 1. до 8. разреда са парним индексом одељења, у другој са непарним, а смењују се недељно.

Међутим, ове године због епидемиолошке ситуације настава се реализује по групама, у две смене:

преподневној од 8.00 до 12.45 за ученике од 1. до 4. разреда, а за ученике од 5. до 8. разреда до 11.35 

послеподневној од 13.15 до 18.00 за ученике од 1. до 4. разреда, а за ученике од 5. до 8. разреда до 16.50

  Кадровски услови

        У школи је запослено 115 радника: 32 наставникa у разредној настави, 54 наставникa у предметној настави, 4 у правно финансијској служби, 19 радника као помоћно – техничко особље, 4 стручна сарадника (психолог, 2 педагога, библиотекар), помоћник директора и директор.

Органицација рада

На Наставничком већу, на почетку школске године извршена је расподела часова по предметима, изабрани руководиоци одељењских и стручних већа, установљена расподела задужења у оквиру 40-не недеље и усвојен распоред часова за текућу школску годину.

У школи се од првог разреда учи енглески језик, од петог разреда француски језик. Дигитални свет је уведен ове године у први разред као обавезан предмет.

За обавезан изборни  предмет,  ученици су се анкетом определили за: Хор и оркестар (седми и осми разред), Домаћинство (седми и осми).  За слободне наставне активности су бирали Свакодневни живот у прошлости (пети, шести и осми разред), Чувари природе (пети,шести разред). У  другом и трећем разреду се реализује пројектна настава,  у четвртом разреду Чувари природе.

Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско васпитање. Ученик који се определио за верску наставу или грађанско васпитање, изборни програм може једанпут да мења у току циклуса основног образовања и васпитања. 

Изборни предмет се оцењује бројчаном оценом, али не улази у просек. Слободне наставне активности се оцењују описно. У складу са просторним могућностима школе изабрани спорт се реализује кроз часове одбојке за девојчице и фудбал за дечаке. 

У школи се посебна пажња посвећује и ваннаставним активностима. Постоје 31 секција, 13 у млађим и 18 у старијим разредим. Највеће интересовање ученици испољавају за спортским, а затим за културно-уметничким активностима.

Од посебних програма у школи се релизују школа Црвеног крста и Клуб УН.

Безбедност ученика 

Да би спречили и избегли све несигурности, које се односе на свеопшту безбедност ученика, Годишњим програмом рада школе су прописана правила којих се придржавају сви запослени у школи у непосредном односу и раду са ученицима, као и сами ученици и њихови родитељи. Одржавање безбедности потпомаже и видео надзор, школски полицајац, физичко-техничко обезбеђење, рад стручне службе и Тима за заштиту деце од злостављања.

НАШЕ СНАГЕ

 • Активно учешће у реформским процесима
 • Компетентан стручни кадар
 • Перманентно стручно усавршавање
 • Активно учешће Савета родитеља у животу школе
 • Активно учешће Ученичког парламента у животу школе
 • Пространо, уређено школско двориште
 • Уређене ботаничке баште
 • Летње учионице
 • Зубна ординација
 • Библиотека, медијатека
 • Потреба наставника, ученика и родитеља да се побољша квалитет наставе
 • Бројне (ван)наставне активности
 • Мотивисаност ученика и наставника за учешће на конкурсима и такмичењима из (ван)наставних области
 • Значајни успеси на конкурсима и такмичењима из (ван)наставних области 
 • Задовољавајућа техничка опремљеност 
 • Иновативност у настави/тематско планирање наставе 
 • Интеграција ученика са сметњама у развоју у редовна одељења 

Бројач посета

1556390

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31